analiza i interpretacja wiersza

Analiza i interpretacja wiersza polega na jego rozbiorze w celu ustalenia ukrytych w nim znaczenia lub znaczeń, sensu lub sensów wypowiedzi podmiotu lirycznego.

Podczas pracy szkolnej nad utworem badania dzielimy na analizę budowy i interpretację treści.

Analiza budowy wiersza ma na celu ustalenie rodzaju liryki i gatunku wiersza, jakim posługuje się autor – np. wiersz stychiczny czy stroficzny; gatunek np.: tren lub bajka. Gatunek wiersza jest przemyślany i ma do spełnienia określone zadania. Wyjaśnieniem ich z kolei zajmuje się interpretacja.

Interpretacja wiersza to poszukiwanie wyraźnych lub/i ukrytych znaczeń w warstwie językowej. Wpływa na nie stosowanie specyficznego języka z całym bogactwem środków stylistycznych.

Podczas analizy i interpretacji wiersza zwracamy uwagę na następujące elementy:

Zobacz przykładowe analizy wierszy.

Skomentujesz?