aliteracja

Posługiwanie się tymi samymi głoskami w wersach, powtarzanie ich dla uzyskania efektu np. brzmieniowego, znaczeniowego lub formalnego.

Skomentujesz?