wiersz

😉
Wiersz to wypowiedź w sposób charakterystyczny, w której powtarzają się podobne właściwości strukturalne organizujące treść – dlatego mówi się, iż wiersz posługuje się mową wiązaną. Chodzi o cechy takie, jak ilość sylab, wersów, strof, poza które poeta nie wychodzi w przeciwieństwie do prozy. Dodajmy do tego jeszcze swoistą rytmikę i rymy, Zasada konstruowania najstarszych gatunków literackich – jak pieśń, hymn, oda, pean, sonet i in. – zajmuje się dział nauki nazywany teorią literacką lub poetyką.

W związku z budową wiersz dzielimy na:
a) stroficzny – posiadający podział na części o charakterystycznej budowie;
b) stychiczny (ciągły) – bez podziału na strofy;
c) biały – bez rymów;
d) sylabiczny;
e) sylabotoniczny;
f) toniczny;
g) wolny.

Dodaj komentarz