teatr

Widowisko sceniczne z udziałem aktorów, przedstawiające jakieś wydarzenia. Wywodzi się z antycznego teatru greckiego, gr. trage odos- pieśń koźla. W święta ku czci Dionizosa urządzano popisy śpiewaków przebranych w kozie skóry. Z czasem popisy solistów zamieniły się w pieśni chóru, z którego wyłonił się przewodnik. Prowadził z chórem dialog. Ajschylos, Sofoklej i Eurypides, wielcy tragicy antyku wprowadzili później na scenę drugiego i trzeciego aktora, a Szekspir w renesansie całkiem zmienił oblicze teatru. Z teatrem związane jest pojęcie tragedii i komedii.

Dodaj komentarz