wiersz stroficzny

Wiersz zbudowany z części nazywanych strofami lub zwrotkami. Z kolei cechą strof jest ilość wersów, w wersach mogą powtarzać się ilości zgłosek (sylab), zestrojów akcentowych itp. Zobacz też wiersz.

wiersz nieregularny

Wiersz nieregularny w przeciwieństwie do wiersza regularnego nie posiada powtarzających się elementów składowych typu: ilość sylab czy ilość zestrojów akcentowych. Inaczej nazywa się ten rodzaj wiersza wolnym, białym lub współczesnym. Zobacz też wiersz i wiersz regularny.

wiersz regularny

Wiersz regularny to wiersz posiadający powtarzające się elementy, np. ilość zgłosek w wersach czy ilość zestrojów akcentowych. Zobacz też: wiersz sylabiczny, sylabotoniczny, toniczny.