dramat symboliczny

Odmiana dramatu z dominującymi elementami symbolizmu, symboliki, nawiązujący do dramatu romantycznego, elementów metafizycznych, poetyckiego języka, legend, baśni, historii, ludowych podań.

symbolizm

prąd literacki ukształtowany we Francji i w Belgii w ostatnim piętnastoleciu XIX w. Symbol miał być w sztuce jednostką nadrzędną, dzięki której twórca i odbiorca mogą dotrzeć do sfer nieosiągalnych dla racjonalnego poznania. Szczególnie dotyczył poezji. Miała ona wyrażać rzeczy do tej pory niewyrażalne. Symbolizm zakładał, iż pojęcia mają kilka poziomów znaczeniowych i tymi poziomami miał operować. Osiągnięciem symbolizmu było powstanie wiersza wolnego