jamb

stopa wiersza składająca się z dwóch sylab z akcentem na drugą z nich. W poezji antycznej najczęściej spotykana w wersach dziewięciozgłoskowych.