najważniejsze hasła w pigułce

powieść

😉

To odmiana powieści mająca charakter dydaktyczny. Zwykle przedstawi obraz idealnych relacji społecznych w fikcyjnych państwach lub grupach społecznych. Jej celem jest ukazanie istniejących wad społecznych i idealizacja reform. Przykładem może być „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki” I. Krasickiego.

W okresie socrealizmu odmiana powieści zaangażowana w problematykę społeczno-polityczną, ukazująca pracę jakiegoś zespołu np. robotników i trudności, na które napotyka zazwyczaj na skutek „wroga klasowego”. Generalnie powieść tego typu musiała pokazywać „zwarte szeregi” klasy robotniczej, zalety socjalizmu, „miłość do władzy ludowej” (i ZSRR), a także powinna była wskazywać krytykę kapitalizmu.

Odszukaj pojęcie socrealizm w artykule poświęconym współczesności na kochamjp.pl.

Odmiana powieści o tematyce historycznej.

😉

Świat przedstawiony dzieła jest umieszczony w przeszłości określonej cechami historycznymi. Twórcą gatunku był Walter Scott. Przykładem powieści historycznej jest „Potop” H. Sienkiewicza – pisarz stara się odtworzyć ze szczegółami realia życia szlachty i Polski w XVII wieku. Pisanie powieści tego typu jest zwykle poprzedzone studiami nad historią okresu, który będzie tłem wydarzeń.