najważniejsze hasła w pigułce

postępowanie

Nauka o postępowaniu człowieka. Próba synkretycznego podsumowania praw, norm rządzących zachowaniem jednostki w społeczeństwie. Potocznie rozumiana jako zbiór norm rządzących ludzkim postępowaniem. Kojarzona z pojęciem moralności.