walenrodyzm

postawa Konrada Wallenroda (z poematu A. Mickiewicza), który zrezygnował ze szczęścia osobistego dla ratowania ojczyzny, ale działał podstępnie, podszywając się pod obce nazwisko i imię.

poemat

Powieść poetycka, dłuższy utwór wierszowany zbliżony treścią do współczesnej noweli lub powieści, zawiera partie liryczne, epickie i dramatyczne.