podmiot liryczny

osoba, głos wypowiadający się w wierszu. Nie jest tożsama z autorem, ale wynikową prądów, kierunków literackich i jego odczuć osobistych, na które ma wpływ także świat realny.

liryka

jeden z trzech rodzajów literackich obok epiki i dramatu, w którym przedmiotem przedstawiania jest wyznanie podmiotu lirycznego.