refren

powtórzenie części wersu, całego wersu lub ich zespołów w stałych miejscach układu stroficznego.

pieśń

utwór odznaczający się dźwięcznością, melodyjnością, układem stroficznym, dawniej przeznaczony do śpiewania.