rapsod

Utwór o charakterze pochwalnym mający na celu opiewanie wielkich czynów bohaterów.  

pieśń

utwór odznaczający się dźwięcznością, melodyjnością, układem stroficznym, dawniej przeznaczony do śpiewania.

panegiryk

utwór pochwalny, często przesadnie sławiący swego bohatera. Może przybierać cechy różnych gatunków literackich.