narracja

Narracja to z języka łacińskiego opowiadanie. Cechą  narracji jest tworzenie fabuły, czyli opowiedzenie jakichś wydarzeń zgodnie z założonym przez narratora porządkiem, np. wg chronologii, obserwacji bohatera czy zdarzenia. Narracja osobowa Z reguły mamy do czynienia z narracją (opowiadaniem kogoś o czymś) prowadzoną w trzeciej lub pierwszej osobie liczby pojedynczej lub …

opowiadanie

sposób wypowiadania się(tzw. forma podawcza); utwór epicki niewielkich rozmiarów, bardziej rozwinięty od noweli i luźny kompozycyjnie.

nowela

krótki utwór epicki o zwartej konstrukcji fabularnej zbliżonej do dramatycznej, o jednotorowej akcji, mocno zaznaczonej pozycji narratora i silnym akcencie w zakończeniu zawierającym puentę.

gawęda

pierwotnie ustna opowieść o tematyce dotyczącej przeszłości życia szlacheckiego, potem opowieść zapisywana. Obecna w literaturze barokowej i romantycznej.

fabuła

układ powiązanych ze sobą wątków w utworze epickim, obejmuje akcję, prolog, epilog, epizody.

epika

jeden z trzech rodzajów literackich obok liryki i dramatu, który charakteryzuje się opowiadaniem jako główną formą podawczą przedstawiania przedmiotu lub wydarzeń.