renesans

odrodzenie to epoka literacka. Rozwija się w Polsce najpełniej w latach 1543 – 1584. Data pierwsza związana jest z wydaniem „Krótkiej rozprawy” M. Reja, „O karze za mężobójstwo” A.F. Modrzewskiego i „O obrotach ciał niebieskich” M. Kopernika. Rok końcowy polskiego odrodzenia określa data śmierci Jana Kochanowskiego, najwybitniejszego humanisty i poety tej epoki. Główne hasła epoki to „Jestem człowiekiem i nic co ludzkie, nie jest mi obce”, a także humanizm i reformacja.

odrodzenie

renesans to epoka literacka. Rozwija się najpełniej w latach 1543 – 1584. Data pierwsza związana jest z wydaniem „Krótkiej rozprawy” M. Reja, „O karze za mężobójstwo” A.F. Modrzewskiego i „O obrotach ciał niebieskich” M. Kopernika. Rok końcowy polskiego odrodzenia określa data śmierci Jana Kochanowskiego, najwybitniejszego humanisty i poety tej epoki. Główne hasła epoki to „Jestem człowiekiem i nic co ludzkie, nie jest mi obce”, a także humanizm i reformacja.

humanizm

(z łac. humanitas- człowieczeństwo, ludzkość)- prąd umysłowy, którego hasłem było powiedzenie Terencjusza „Jestem człowiekiem i nic co ludzkie, nie jest mi obce”.