mitomania

Pojęcie pejoratywne, negatywne związane z mitem, mitologizacją, ale dotyczące człowieka i jego wizji miejsca w społeczeństwie: mitoman ma tendencje do wymyślania różnych, czasami niestworzonych rzeczy na swój temat ukazujących go w lepszym świetle niż to ma miejsce w rzeczywistości.

demitologizacja

Zob. mitologizacja. Demitologizacja – pozbawianie świata literackiego cech mitu, a między innymi uniwersalności i znamion wielkości, podniosłości czy wyjątkowości, a ukazywanie go jako pospolitego, zwyczajnego, przeciętnego bez upiększeń.

mitologizacja

Zjawisko zaczerpnięte z mitów greckich, polegające na przekształcaniu rzeczywistości w mit, nadawaniu cech mitycznych danym wydarzeniom, postaciom realnym lub fikcyjnym, a czasami także całym grupom społecznym. W utworach literackich polega na podwyższanie rangi, pisaniu podniosłym czy patetycznym o zjawiskach ważnych dla autora i grupy społecznej, z którą się identyfikuje lub …

mitologia

System wierzeń i mitów – zbiór. Mity były nazywaniem rzeczywistości przez ludzi pierwotnych; były to baśnie wymyślone na użytek własny; tłumaczyły kosmogonię, czyli historię powstania świata, bogów, praw rządzących przyrodą.

mit

opowieść tłumacząca z pokolenia na pokolenie zasady funkcjonowania porządku świata. Najpierw ustnie, a potem pisemnie wyjaśniały rzeczy i pojęcia, które ludziom były bardzo potrzebne, np. odpowiedzi na pytania o powstanie świata i bogów nim rządzących.

legenda

opowiadanie oparte na motywach chrześcijańskich lub opowieść fantastyczna o wydarzeniach historycznych.

baśń

ludowa opowieść wyjaśniająca zjawiska metafizyczne (duchowe) oraz prawdy moralne, na których straży stoi tradycja narodowa.