franciszkanizm

Święty Franciszek z Asyżu (1181-1226) był założycielem zakonu żebraczego Braci Mniejszych – franciszkanów. Jego system filozoficzny opierał się na wskazaniach Nowego Testamentu i zasadzie miłości bliźniego, wyzbycia się potrzeb materialnych. Wszystkie stworzenia traktował jako braci, zwierzęta to „bracia” człowieka. Postawa franciszkańska to pochwała ubóstwa, pokory wobec Boga, radości i miłości …

tomizm

System filozoficzny wymyślony przez św. Tomasza z Akwinu (1225-1274), teologa uznanego za Wielkiego Doktora Kościoła. Twierdził on między innymi, iż świat został stworzony hierarchicznie i każde stworzenie zajmuje w nim odpowiednie miejsce, np.: najwyżej stoi Bóg, potem aniołowie, człowiek i zwierzęta. Życie ludzkie zostało zaplanowane przez Boga i Jego plan …

augustynizm

😉 Augustynizm (lub augustianizm) to doktryna filozoficzna świętego Augustyna (354-430). Za Platonem zakładał on wewnętrzny podział człowieka na ciało i duszę. Ciało dąży do zaspokajania pierwotnych potrzeb, co powoduje upadek moralny, dusza zaś jest bytem wyższym noszącym obraz Boga. Jest to wynik grzechu pierworodnego. Augustynizm odegrał ogromną rolę w kształtowaniu …

dogmat

😉 Dogmat to teza, która nie podlega dyskusji. W średniowieczu dogmaty religijne ustalał i głosił Kościół.

encyklika

pismo papieża do wiernych i ludzi kościoła wyjaśniające zasady wiary. Z reguły jest pisane po łacinie i oczekiwane przez kościół.