najważniejsze hasła w pigułce

idealizm

😉

Subiektywizm to filozofia i postawa określona przez Immanuela Kanta (1724-1804) i popularna w romantyzmie. Twierdził on, że wszystkie zjawiska świata zmysłowego cechuje subiektywizm – ma to związek z pojęciami idealizmu i indywidualizmu. Człowiek kieruje się w życiu subiektywnymi doznaniami, które często bywają wynikiem róznych przypadkowych sytuacji.

Subiektywizm to przeciwieństwo obiektywizmu (bezstronności) – osoba kierująca się subiektywnymi odczuciami to taka, która polega wyłącznie na własnym zdaniu i doświadczeniach. „To moje subiektywne zdanie” – czyli zdanie osobiste wynikające z mojego myślenia, stronnicze, bo nie uwzględnia innych niż moja opinii.

 

😉

Postawa lub pogląd filozoficzny uznający podział świata na materialny i duchowy. Zachowanie człowieka jest podporządkowane jakiejś  idei.

Postawa Wertera (z powieści J. V. Goethego), który był młodzieńcem zakochanym bez pamięci w Lotcie, przejawiał skłonności do marzycielstwa i egzaltacji, żył oderwany od świata realnego, a w obliczu całkowitej utraty nadziei na szczęście z ukochaną popełnił samobójstwo.

Nazwa pochodzi od tytułu dzieła T. Morusa „Utopia”, które przedstawia idealne społeczeństwo, aż nierealne. Pojęcie kieruje uwagę człowieka na ulepszanie świata.