kalokagatia

Pojęcie greckie „kalokagathia” oznacza połączenie dobra z pięknem. Pierwszym filozofem używającym go był Arystoteles. Miał na myśli życie szlachetne w cnocie, czyli pełne czynienia dobra. Cnota to zbiór pozytywnych cech człowieka. Współcześnie dobro i piękno reprezentują dwie różne kategorie: etykę i estetykę.

teologia

😉 Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – to nauka związane z filozofią zajmująca się badaniem istnieniem Boga, Jego atrybutami i relacjami świata do Boga. Zob. teocentryzm.