mitomania

Pojęcie pejoratywne, negatywne związane z mitem, mitologizacją, ale dotyczące człowieka i jego wizji miejsca w społeczeństwie: mitoman ma tendencje do wymyślania różnych, czasami niestworzonych rzeczy na swój temat ukazujących go w lepszym świetle niż to ma miejsce w rzeczywistości.

demitologizacja

Zob. mitologizacja. Demitologizacja – pozbawianie świata literackiego cech mitu, a między innymi uniwersalności i znamion wielkości, podniosłości czy wyjątkowości, a ukazywanie go jako pospolitego, zwyczajnego, przeciętnego bez upiększeń.

mitologizacja

Zjawisko zaczerpnięte z mitów greckich, polegające na przekształcaniu rzeczywistości w mit, nadawaniu cech mitycznych danym wydarzeniom, postaciom realnym lub fikcyjnym, a czasami także całym grupom społecznym. W utworach literackich polega na podwyższanie rangi, pisaniu podniosłym czy patetycznym o zjawiskach ważnych dla autora i grupy społecznej, z którą się identyfikuje lub …