miejsce akcji

Miejsce akcji to określone przez narratora lub bohatera miejsce geograficzne, pomieszczenie, plener, miasto, krajobraz realny lub fikcyjny, w którym rozgrywa się akcja utworu; jedna z cech akcji dzieła literackiego. Miejsce akcji w dramacie jest umowne, bo zwykle wszystko dzieje się na scenie. W epice może zmieniać się w miarę rozwoju …

epika

jeden z trzech rodzajów literackich obok liryki i dramatu, który charakteryzuje się opowiadaniem jako główną formą podawczą przedstawiania przedmiotu lub wydarzeń.

akcja

układ zdarzeń w dziele literackim dotyczących głównego bohatera lub bohaterów.