najważniejsze hasła w pigułce

Kształtowanie wypowiedzi przez naśladowanie pewnego wzorca już zaistniałego w literaturze.

Dodaj komentarz