najważniejsze hasła w pigułce

😉
Filozofia, podstawa teologii średniowiecznej i sposób myślenia przyjmujący za sprawy nadrzędne dogmaty religijne, które starano się uzasadniać i wyjaśniać racjonalnie. Ze scholastyki wywodzi się filozofia św. Tomasza z Akwinu. Twierdził on, iż prawdy wiary można dowodzić za pomocą nauki i rozumu. Odwoływał się do prac antycznego Arystotelesa.

Dodaj komentarz