najważniejsze hasła w pigułce

Kilkakrotne użycie tego samego wyrazu lub grupy wyrazów, wersów, zwrotek w wierszu dla wywołania wrażenia.

Dodaj komentarz