najważniejsze hasła w pigułce

Zestawienie pojęć na podstawie jakiegoś podobieństwa przy użyciu łączących je wyrazów: jak, jakby, podobnie itp.

Dodaj komentarz