podmiot liryczny

Osoba, głos wypowiadający się w wierszu. Nie jest tożsama z autorem, ale wynikową prądów, kierunków literackich i jego odczuć osobistych, na które ma wpływ także świat realny.

* Podmiot lir. wyznaje i/lub przekazuje obrazy poetyckie, jakie dostrzega, stany emocjonalne, sytuacje, wrażenia, uczucia itd. Bywa, iż chowa się pod postacią maski lub stosuje swoisty sposób wypowiedzi. Z tego powodu poezję, czyli lirykę dzieli się na różne podgatunki. Zobacz hasło liryka i jej odmiany, a także artykuł, z którego pochodzi wiersz:


Roman Rzadkowski, Podmiot liryczny

Od homo rectus po homo sapiens
Dwieście tysięcy lat trwa już ewolucja
Mamy problemy rozwojowe
Nie radzimy sobie z wykwitami osobowości
Jak na pizzy góry i doliny

Zaglądam do wnętrza kamieni
Szukam człowieka w człowieczeństwie
Nazywam uczucia i emocja
Pragnienia
Ponoć są mniej ważne

Sprawdzam możliwości
Cele
Potęgę smaku
Postawę wyprostowaną
Prawdy żywe
Oskarżają mnie że
Ja opóźniam
Rozwój

ciąg dalszy***

Skomentujesz?