najważniejsze hasła w pigułce

Światopogląd wyjaśniający, iż w dochodzeniu do prawdy o życiu najważniejsze są intuicja, wiara i religia, a kontemplacja i modlitwa to sposób kontaktu z Bogiem.

Dodaj komentarz