najważniejsze hasła w pigułce

Przenośnia, przeniesienie znaczenia wyrazu lub wyrazów na inne znaczeniowo różne.

Dodaj komentarz