Funkcje języka

Artykuł z dziedziny: nauki o języku. Funkcje języka mają ścisły związek z elementami aktu komunikacji. W jego skład wchodzą: komunikat językowy, nadawca, odbiorca, kontakt, kod, kontekst. Z tego powodu wyróżniamy funkcje:

I. Funkcja komunikatywna (przedstawieniowa) – nadawca i odbiorca porozumiewają się między sobą za pomocą wyrazów, zdań czy tekstu. Komunikaty te (wypowiedzi nadawcy do odbiorcy/ów) mogą mieć różne cele i spełniać następujące funkcje:

1. Funkcja informatywna – polega na informowaniu o czymś odbiorcy, przekazywaniu faktów i informacji typu: „Dzisiaj będzie wietrzenie” czy „Wczoraj byłem w kinie na ciekawym filmie”.
2. Funkcja ekspresywna – treścią komunikatu jest także stan emocjonalny nadawcy, jego wrażenia wobec opowiadanej historii czy odbiorcy. Przykład: „Nie mogłem na to patrzeć, pięści zaciskały się same” lub „Witaj, jak się cieszę, że cię widzę!”.
3. Funkcja impresywna – podczas trwania komunikacji nadawca w jakiś sposób wpływa na odbiorcę. Przykład: „Ale gorąco. Czy mógłbyś otworzyć okno?”.
4. Funkcja fatyczna – to komunikaty słowne wysyłane przez odbiorcę w celu podtrzymania rozmowy i zwrócenia uwagi na siebie. Przykład: „Poczekaj, zaraz ci powiem” lub „Chciałam odrobić lekcje, kumasz?”.
5. Funkcja poetycka – zwracająca uwagę na sposób kształtowania, brzmienia wypowiedzi komunikatu. Przykładem są wszelkiego rodzaju dzieła literackie posługujące się specyficznym językiem po to, aby odbiorcę zainteresować treścią i olśnić językiem, kreacją świata przedstawianego.
6. Funkcja metajęzykowa – skupia się na definiowaniu zasad językowych i jest widoczna w nauce o języku. Przykład: „Wyraz serce może mieć kilka znaczeń” lub „Fonetyka do dział zajmujący się dźwiękami”.

II. Funkcja stanowiąca – autor tekstu informuje o zmianach, jakie zaszły lub zajdą w realnie istniejącej rzeczywistości, jakie obowiązki ma wykonać podmiot tekstu, np.: „Anna Nowak zgłosi się do bibliotek w celu…”, „Użytkownik smartfona zobowiązany jest do…”- ogłoszenia, akty prawne.

III. Funkcja magiczna – kreacyjna, kreatywna – to język wróżb i zaklęć, a także baśni czy modlitw, gdzie przedmiotem rozważań są rzeczy mistyczne, nie dające się zobaczyć, dosięgnąć wzrokiem ludzkim, a często nawet rozumem. Człowiek wierzy, że wyrazy mogą oddziaływać na świat, np.  mówiąc komuś życzenia  typu „Wszystkiego najlepszego” przekazuje szczęście.

4 thoughts on “Funkcje języka

Dodaj komentarz