najważniejsze hasła w pigułce

Pieśń pochwalna na cześć kogoś o charakterze wzniosłym lub tragicznym.

Dodaj komentarz