dramat szekspirowski

😉

Konstrukcja dramatu stosowana przez Wiliama Szekspira łamiąca zasadę antyczną trzech jedności miejsca, czasu i akcji. Występuje tu także wymieszanie tragizmu z komizmem, a także postaci fantastyczne i świat pozaziemski. Szekspir wprowadził także obserwacje zachowania bohaterów, skupiając się na ich psychice.

Z dorobku i zmian W. Szekspira skorzystali później romantycy, uznając go za swojego mistrza i prekursora. Stworzony przez nich dramat romantyczny miał też cechy w/w gatunku.

Dodaj komentarz