home

Słownik terminów literackich online to część portalu kochamjp.pl dostosowanego do aktywnej pracy z ćwiczeniami oraz opracowaniami lektur szkolnych lektury.kochamjp.pl. Strona jest wciąż rozwijana i dodawane są nowe hasła nie tylko z teorii literatury, także niektóre z nauki o języku, np. funkcje języka (materiał szkoły średniej). Spis wielu haseł słownika znajdziesz na stronie epoki literackie w tabeli.

Dodaj komentarz