home

Słownik terminów literackich online przedstawia pojęcia z minimalnymi definicjami, to, co koniecznie należy wiedzieć i z czym dany termin kojarzyć. Powstał na potrzeby portalu kochamjp.pl poświęconemu nauczaniu języka polskiego online z konkursami EWM i e-learningiem. Wyjaśnia zjawiska teorii wszystkich epok literackich, których opisy znajdują się na stronie z opracowaniami i streszczeniami lektur lektury.kochamjp.pl. Z kolei do pojęć „stl” linkuje najwięcej haseł ze strony epoki literackie w tabeli, którą polecam jako ważny spis haseł posegregowany popularnością występowania w historii literatury.


Strona jest rozwijana i dodawane są nowe hasła, także niektóre z nauki o języku, np. funkcje języka (materiał szkoły średniej).

Alfabetyczny spis pojęć

A

abstrakcjonizm, absurd, adaptacja, aforyzm, akcja, akronim, akt, alegoria, aliteracja, aluzja, amorfizm, amplifikacja, anafora, anagram, anakolut, anakreontyk, anastrofa, anegdota, animizacja, antonim, antropocentryzm, antygradacja, antyk – starożytność, antypowieść, antyteza, antyutopia, apel, apokryf, apostrofa, apoteoza, archaizm, arche, archetyp, arcydzieło literackie, arkadia, artykuł, artyzm, augustynizm, autoironia, awangarda, Awangarda Krakowska

B

bajka, ballada, barbaryzm, barok, baśń, beletrystyka, bergsonizm, bibliografia, bibuła, biografia, bohater literacki, bohater zbiorowy, bohema, bukolika, bulla, burleska, byronizm

C

carmen, carpe diem, cenzura, chansons de geste, charakterystyka, chłopomania, collage, commedia dell’arte, cyganeria, cynicy, cytat, człowiek zlagrowany

D

dadaizm, dajmonion, daktyl, debiut, decorum, dedykacja, dekadentyzm, dekalog, demitologizacja, Deus ex machina, dialog, didaskalia, dogmat, doktryna, dominanta kompozycyjna, dramat, dramat klasycystyczny, dramat mieszczański, dramat naturalistyczny, dramat romantyczny, dramat symboliczny, dramat szekspirowski, druga awangarda, drugi obieg, dwudziestolecie międzywojenne, dygresja, dykcja, dykteryjka, dysertacja, dytyramb, dziennik

E

efemeryda, egzystencjalizm, ekranizacja, ekspresja, ekspresjonizm, elegia, elipsa, emfaza, empiryzm, encyklika, epifora, epigramat, epika, epikureizm, epitalamium, epitet, epizod, epoka literacka, epopeja, epos, erotyk, esej, etyka, etymologia, eufemizm, ewolucjonizm, exlibris, ezopowy język

F

fabuła, fantasy, farsa, fatum, felieton, figlik, figura stylistyczna, Filozofia, fin de siecle, folklor, Fortuna, franciszkanizm, fraszka, Funkcje języka, futuryzm

G

gawęda, georgika, glosa, gnostycyzm, gotycyzm, gotyk, gra słów, grafoman, groteska, grupa poetycka, guślarz

H

hagiografia, haiku, heraldyka, herbarz, hiperbola, historiografia, historyzm, homonim, humanizm, hybris, hymn

I

idealizm, idiom, idylla, iloczas, impresjonizm, improwizacja, indeks, indywidualizm, inscenizacja, inskrypcja, instrukcja, intonacja, intuicjonizm, inwektywa, inwersja, inwokacja, ironia, irracjonalizm

J

jamb, jasełka, jednoaktówka, język potoczny, juwenalia

K

kabaret, kalambur, kalokagatia, kartka pocztowa, karykatura, katastrofizm, katharsis, kawał, kazanie, klasycy, klasycyzm, kolokwializm, komedia, komedia obyczajowa, komedia obyczajowa, komedia polityczna, komiks, komizm, kompozycja dzieła, konceptyzm, konstruktywizm, kontrast, kontrreformacja, Koran, kosmopolita, kreacjonizm, kronika, kubizm, kuplet, kurdesz, Kwadryga

L

legenda, libretto, limeryk, lingwinizm, liryka, list, litania, ludowość

M

makaronizm, marinizm, mecenat, melika, melodramat, mesjanizm, metafora, metonimia, międzywojnie, mimesis, mirakle, misterium, mistycyzm, mit, mitologia, mitologizacja, mitoman, mitomania, Młoda Polska, modernizm, monografia, monolog wewnętrzny, monoteizm, moralitet, morał, motto

N

narrator, nastrój, naturalizm, neoklasycyzm, neoromantyzm, nitzscheanizm, nokturn, notatka, Nowa Fala, nowela, nowomowa

O

odrodzenie, ogłoszenie, oksymoron, oktawa, oniryzm, onkos, onomatopeja, opera, operetka, opis, opowiadanie, orientalizm, oświecenie

P

palinodia, patos, pamflet, pamiętnik, panegiryk, pantomima, parabola, paradoks, parafraza, parenteza, parnasizm, parodia, pasja, pastisz, paszkwil, pean, periodyk, personifikacja, peryfraza, pieśń, plagiat, podmiot liryczny, poemat, poemat dygresyjny, poemat heroikomiczny, poetyka, pokolenie brulionu, pokolenie Kolumbów, porównanie, porównanie homeryckie, powiastka filozoficzna, powieść, powieść epistolarna, powieść historyczna, powieść poetycka, powieść produkcyjna, powieść psychologiczna, powieść realistyczna, powieść utopijna, powtórzenie, pozytywizm, praca organiczna, praca u podstaw, prąd literacki, program literacki, prometeizm, proza, przepis, przerzutnia, przypowieść, psalm, psałterz, pseudonim, publicystyka, pytanie retoryczne

R

racjonalizm, rapsod, realizm, recenzja, reformacja, refren, renesans, reportaż, requiem, roczniki, rodzaje rymów, rokoko, romans rycerski, romantyzm, rym, rym męski, rym żeński, rymy sąsiednie, rymy okalające, rymy przeplatane

S

sacrum, saga, sarkazm, sarmatyzm, satyra, scena, scenariusz, sceptycyzm, scholastyka, scjentyzm, secesja, sensualizm, sentymentalizm, sielanka, skaldowie, skrótowiec, Skamander, slang, slogan, socrealizm, sonet, spondej, sprawozdanie, stoicyzm, stopa wiersza, streszczenie, strumień świadomości, styl, stylizacja, subiektywizm, surrealizm, symbol, symbolizm, synekdocha, synestezja, synkretyzm, synonim, średniowiecze, średniówka, środki stylistyczne, świat przedstawiony

T

Talmud, teatr, telegram, teocentryzm, teologia, tomizm, topos, tragedia, tragikomedia, tragizm, trawestacja, tren, trubadur, turpizm, tyrteizm

U

utopia, utylitaryzm

W

walenrodyzm, wallenrodyzm, werteryzm, wiersz, wiersz biały, wiersz nieregularny, wiersz regularny, wiersz stychiczny, wiersz sylabiczny, wiersz sylabotoniczny, wiersz średniowieczny, wiersz toniczny, wiersz wolny, winkelriedyzm, wizjoner, współczesność, wulgaryzm, wykrzyknik

Z

zaproszenie, zawiadomienie

Ż

Żagary

Dodaj komentarz